Узана Поляна фест с кандидатура в конкурса Нов европейски Баухаус

Фестивалът в Габрово се състезава с над 1100 подадени кандидатури

Фестивалът Узана Поляна фест е предложението, с което Община Габрово кандидатства в конкурса на Европейската комисия за наградите „Нов европейски Баухаус“ за 2022 година.

Новият европейски Баухаус е инициатива, която цели подобряване качеството на живот, като поставя фокус върху красивите, устойчиви и приобщаващи събития и проекти. Търсят се онези местни решения, които акцентират върху глобалните предизвикателства в областта на климата, опазването на околната среда и осигуряват подкрепа за развитие.

Устойчивост, естетика и приобщаване са трите основни ценности, които формират идеята на Новия европейски Баухаус.

Наградите ще бъдат връчени в четири тематични области и две паралелни направления, като Узана Поляна фест е претендент за награда в категория „Възстановяване на връзката с природата“ в направлението за съществуващи, завършени примери. В кандидатурата на фестивала е посочено, че той е вдъхновяващ пример за красива, устойчива и приобщаваща инициатива, тъй като доближава хората до природата, допринася за възстановяване на връзката между човека и заобикалящата го среда и помага за запазване биологичното разнообразие. Замислен като изцяло екологичен, фестивалът съчетава красотата във връзката човек-природа с възможностите за неподправени преживявания и предоставя свободен достъп на всички заинтересовани страни.

Във всяка от четирите категории ще бъдат излъчени по един победител и един подгласник, избрани сред 1100 подадени кандидатури. Предвиденият награден фонд включва парична награда и медийно партньорство, осигурено от Европейската комисията за целеви комуникационни дейности.

Очаква се победителите в конкурса на Новия европейски Баухаус за 2022 година да станат известни в средата на месец юни на специална церемония.

До тогава пожелаваме успех на Узана поляна фест!