Интересен разказ за живота на пчелите

Поднесе ни го Пламен Атанасов – хоби пчелар, гост на пространство Познание в първите часове на съботния ден. Той и членовете на неговото семейство ни разказаха любопитната история за появата на пчелите и техните видовете. Разбрахме всичко за пчелата майка, която снася по 1000 – 2000 яйца на ден и крепи семейството със специални феромони. Запознахме се с ролята на търтея, известен със своето готованство, призван единствено да продължи генетиката на семейството. Представихме си първия брачен полет на пчелата майка, научихме какво правят пчелите през всеки сезон от годината и как се добива вкусния мед.

И завършихме с вкусна дегустация и една подарена сентенция: „Думата е пчела. Мълчанието е мед. Тишината е есенция.“

Предстоят още много интересни презентации в пространство Познание. Запознайте се с програмата и заповядайте при нас.