Запознахме се с Владко, Харис, Ромео и Чара

Те са част от пациентите на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, с чиято дейност ни запозна д-р Руско Петров в пространство Познание.

В спасителния център в момента живеят около 500 птици. Разположен е на 14 декара площ, като два сектора са отредени за водолюбиви птици, а всички останали са за хищни птици. Отделени са посетителски, размножителен и ветеринарно-операционен сектор. Спасителният център работи 365 дни в годината, без почивен ден. Приемат се около 2500 пациенти годишно, като малка част  от тях живеят до края на живота си там. В центъра се размножават редки хищни птици и се развива програма за реинтродукция и подпомагане на популациите на световно застрашени видове. Поддържат се образователни програми, обучават се и млади ветеринарни лекари. В центъра почти всеки ден има доброволци, от които винаги има нужда, за да се обгрижват добре всички пациенти.

Презентацията на д-р Руско Петров предизвика множество въпроси и загриженост към опазването на живота на птиците. Споделено бе, че при откриването на ловния сезон, центърът за съжаление е затрупан от отстреляни птици, затова е необходимо да повишаваме своята култура и информираност и да опазваме видовете, за да можем да им се радваме в природата.