Какво е значението на климата за природата и на природата за хората

Това е темата, която ни представи днес екологът Йорданка Славова. Тя представи опита на Българска фондация Биоразнообразие като част от мрежата за запазване на Европейския зелен пояс по Натура 2000. Това обхваща 34% от територията на България, една от най-високите стойности на държавно ниво, изисква много активни дейности и привличането на голяма експертиза за тяхното реализиране.

По време на презентацията бе дискутиран въпроса за влиянието на човека върху климатичните промени и серията от стъпки, които можем да направим като общество за климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието – загуба на ценни видове, промяна в горската покривка и хранителната база, намаляване на лаврите на определени насекоми, миграция на видове риби.

Такива реални предизвикателства с неравномерното разпределение на природните ресурси могат да бъдат усетени и в създадената от фондация „Биоразнообразие“ първа образователна ескейп стая в България, повдигаща въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени, както и в два лагера за устойчиво потребление на водите и поливните системи на природните ресурси за възстановяването на естествените влажни зони и чешмите в Странджа.