УзанаПолянаФест 2011

ЗАСЯВАНЕ НА СЕМЕНАТА

Осъзнаването на отговорността за опазване на околната среда изисква разбиране на начините, по които това се случва на практика.  И защото най-голям ефект върху промяната на нагласите и навиците на хората оказват интерактивните прояви, през 2011 година Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ) финансира провеждането на едно от първите екологични изложения в България УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие. Целта е да се стимулира мултиплицирането на установени в страната ни добри еко-практики. Формата на проявата дава възможност реални демонстрации на продукти и технологии, допринасящи за намаляване на човешкото въздействие върху околната среда и нейното опазване, да се представят пред разнородна публика от цялата страна.

ПОКЪЛВАНЕТО >>