УзанаПолянаФест 2015

РАЗМНОЖАВАНЕТО

През 2015 година от УзанаПолянаФест се ражда ЕкоФест. Тази проява е организирана от Фондация „ТАЙМ – Екопроекти“, в партньорство с Община Габрово и привлича вниманието на отговорни към околната среда бизнеси от всички сектори – производители на здравословни храни, неправителствените организации, работещи в сферата на опазване на околната среда, творци, вдъхновени от идеята за развитие без увреждане на природата, образователните институции, осъзнаващи ролята си на будители в областта на устойчивото развитие в световен мащаб.

ВЪЗРАЖДАНЕ125

ВЪЗРАЖДАНЕТО

С реализирането на УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие през настоящата 2021 година Община Габрово цели да утвърди събитието като национален форум за отговорното отношение към природата и нейните ресурси, да подкрепи усилията на неправителствения сектор и бизнеса в сферата на устойчивото развитие и да ангажира широката общественост и по-специално младите хора, в дейности по опазване на околната среда.

УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие се нуждае от своите съмишленици за едно истинско и избухващо възраждане. ОЧАКВАМЕ ВИ!