УзанаПолянаФест 2013

ПОНИКВАНЕТО

УзанаПолянаФест 2012 се организира от ДЗЗД „Узана Фест“, с финансовата подкрепа на ПМП на ГЕФ, Община Габрово, Обществен дарителски фонд – Габрово и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Изданието привлича като участници в него повече от 60 организации, фирми, проекти и творци на свободна практика, работещи в сферата на екологосъобразния и здравословен начин на живот, създаващи успешни био-продукти, иновативни технологии, устойчиви арт-инициативи. През 2013 година фестивалът вече е припознат от Министерство на околната среда и водите като национални изложение за представяне на работещи зелени идеи. Неговото трето издание се реализира с финансовата подкрепа на министерството чрез ПУДООС.

ВКОРЕНЯВАНЕТО

Организатори на фестивала през 2013-та и 2014-та са Фондация „Тайм“, ДЗЗД „Узана Фест“ и Община Габрово. Участниците в УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие през 2013 са вече 90 различни неправителствени организации, фирми и институции. Посетителите са повече от 3500, а самото събитие се превръща във форум по въпросите за опазване на околната среда и устойчивото развитие. Темата на изданието на фестивала през 2013 година е екологичната интелигентност или как да възпитаваме интелигентно отношение към природата и ресурсите, които тя ни предоставя. На Узанската поляна, събрани за три дни под открито небе – експерти, млади учени, граждани, държавна и местна власт, бизнес и медии, успяват да срещнат своите най-добри идеи и да наченат тяхната реализация. В една неформална среда, на фона на хубава българска музика, чрез включване в различни творчески ателиета и дискусионни семинари, участници и посетители имат възможност да подобрят междусекторния диалога. УзанаПолянаФест вече способства за формирането на мрежи от неправителствени организации и бизнеси с кауза, които впоследствие успешно си сътрудничат в осъществяване на своите дейности по опазване на околната среда и правилно управление на ресурсите на страната ни.

РАЗВИТИЕТО>>