Пространствата за знания вече са две!

За първи път на фестивала ще имаме две пространства за лекции и беседи, за споделяне на знания, опит и добри практики.

В пространство ПоЗнание ще говорим за природа – за климатичните явления, възобновяемите източници на енергия, почвите, водата, растенията и животните.

В новото пространство СебеПознание ще насочим вниманието си към личността – към чувствата, емоциите, физическата активност и здравословния начин на живот.

Искате да чуете какво мотивира хората да предприемат обрати в живота си, за да смените вашата гледна точка? Имате нужда от глътка вдъхновение, за да промените своите навици?

Отбийте се в Пространство ПОЗНАНИЕ и Пространство СЕБЕПОЗНАНИЕ! 

Подробности за всички лекции и беседи може да видите в ПРОГРАМАТА.

Актуална информация за фестивала следете и на FB събитието https://www.facebook.com/events/7538701386208246